Kateřina Rudčenková

No Need for You to Visit Me

Není nutné, abyste mě navštěvoval
Language: Czech
Title: Není nutné, abyste mě navštěvoval
Publisher: Klokočí/Knihovna Jana Drdy
Year: 2001
Genre: Poetry
Contacts
W: http://rudcenkova.freehostia.com/
E: rudcenkova@gmail.com