Kateřina Rudčenková

No Need for You to Visit Me

Není nutné, abyste mě navštěvoval
Není nutné, abyste mě navštěvoval
Klokočí/Knihovna Jana Drdy, 2001
Language: Czech
Genre: Poetry
Contacts
W: http://rudcenkova.freehostia.com/
E: rudcenkova@gmail.com