ČLC podpora autorské mobility

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, (dále MZK) vyhlašuje program na podporu výjezdů českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí (festivaly, autorská čtení, křty, přednášky, debaty apod.). O podporu výjezdu může žádat organizátor akce nebo autor/ka.

Uzávěrky pro zaslání žádostí na rok 2023 jsou:

31. 10. 2022 (na období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023)

31. 5. 2023 (na období od 1. 9. 2023 do 15. 12. 2023)

Podpora je určena pro mobilitu tvůrců v oblasti literatury a knižní kultury (autor/ka, ilustrátor/ka), ostatní profesionálové knižní kultury mohou žádat o podporu z fondu krátkodobé mobility Institutu umění – Divadelního ústavu.

 

Organizátor/ka

Finanční podpora může pokrývat maximálně 70% celkových nákladů na akci a její přidělení a výši posuzuje komise mobility ČLC a tato dává doporučení MZK k poskytnutí podpory. Podporu lze žádat na autorský honorář, cestovné, stravné, ubytování, propagaci, náklady na tlumočení a náklady na moderaci akce. Bude-li organizátorovi podpora přiznána, může obdržet 40% přiznané podpory před akcí (na základě faktury, ke které bude přiložena kopie propagačního materiálu/internetové stránky či jiná forma prokazující účast autora na akci), 60% pak po akci na základě závěrečné zprávy (pravidla pro obsah tohoto dokumentu stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem), nebo ve výši 100% přiznané podpory až po konání akce na základě závěrečné zprávy (pravidla pro obsah tohoto dokumentu stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem). Zálohu nelze žádat na akce, které se uskuteční v lednu.

Řádně vyplněný formulář žádosti v češtině, slovenštině nebo v angličtině (ke stažení ZDE) včetně rozpočtu zasílejte prosím na adresu info@czechlit.cz s předmětem „Žádost o podporu cesty: jméno autora/ky (žadatel)“. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Autor/ka

Finanční podpora může pokrývat až 100% celkových nákladů. Autor/ka má možnost žádat o honorář, cestovné a stravné. Podmínkou žádosti je, že organizátor akce musí autorovi zajistit adekvátní ubytování (tj. nikoli na náklady MZK). Tato skutečnost musí být smluvně potvrzena mezi autorem a organizátorem akce. Organizátor akce dále musí souhlasit s uveřejněním loga ČLC a MZK ve svých tiskových a propagačních materiálech, tento souhlas autor musí prokázat při podání žádosti. Součástí žádosti autora/ky musí být zvací dopis organizátora akce.

O přidělení podpory a její výši rozhoduje komise mobility ČLC. Autorovi bude proplaceno až 50% celkové udělené podpory na základě žádosti o vyplacení 50 % přiznané částky do 15 dnů od prezentace plánované akce v materiálech pořadatele (na základě dokladu potvrzujícího vynaložení nákladů na cestovné, ke kterému bude přiložena kopie materiálu/ webové stránky či jiná forma prokazující účast autora na akci) a zbývajících 50% na základě závěrečné zprávy (pravidla pro obsah tohoto dokumentu stanoví MZK ve smlouvě s autorem), nebo v plné výši přiznané podpory po konání akce na základě závěrečné zprávy (pravidla pro obsah tohoto dokumentu stanoví MZK ve smlouvě s autorem). Zálohu nelze žádat na akce, které se uskuteční v lednu.

Řádně vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE) zasílejte prosím na adresu info@czechlit.cz s předmětem: „Žádost o podporu cesty: jméno“. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Žadatel zasláním své žádosti dává souhlas ke zveřejnění přidělené výše podpory na webu ČLC.

Akce je možné konat po podepsání smlouvy o spolupořádání mezi MZK a žadatelem.

Žádosti posuzuje komise mobility ČLC. Aktuální složení komise:

Tomáš Glanc, předseda komise
Christina Frankenberg
Martin Krafl
Radim Kopáč
Jan Lukavec
Jitka Nešporová
Stanislav Škoda

Výsledky žádostí na období 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 najdete ZDE.

Ke stažení

Formulář pro organizátory

Formulář pro autory

ČLC/MZK logo