Rezidence v Klášteře Broumov

Rezidence v Klášteře Broumov

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o 3–4týdenní rezidenční pobyty:

  • pro spisovatelky a spisovatele píšící v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
  • pro autorské dvojice (pouze v měsících červen, červenec a srpen)

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Rezidentovi bude poskytnuto stipendium ve výši 5000 Kč týdně a ubytování v Literárním domku v klášterní zahradě.

Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, nebo jinde v ČR. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký umělecký text či úvahu reflektující rezidenční pobyt v Broumově (minimálně 150 slov). Tento text bude využitý v rámci PR aktivit ČLC.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”, příp. „Část knihy/textu/článku vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov“.

Délka pobytu: 3–4 týdny

Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

  • 28. 2. – pro pobyty v červnu, červenci, srpnu
  • 31. 3. – ve spolupráci s Vratislavským domem literatury pro pobyty v září, říjnu a listopadu
  • 31. 10. – ve spolupráci s Goethe-Institutem pro pobyty v březnu, dubnu, květnu

Dokumenty pro přihlášení:

Opakovaný pobyt je možný, nejdříve však tři roky po uplynutí posledního pobytu. Od autorských dvojic žádáme vyplnění společné žádosti. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy posílejte na adresu residencies@czechlit.cz . S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle +420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.