Rezidence v Klášteře Broumov

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o 2–4týdenní rezidenční pobyty:

  • NOVĚ pro překladatelky a překladatele s trvalým pobytem v ČR, překládající z/do českého jazyka
  • pro spisovatelky a spisovatele píšící v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
  • pro autorské dvojice

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký umělecký text či úvahu reflektující rezidenční pobyt v Broumově (minimálně 150 slov). Tento text bude využit v rámci PR aktivit ČLC.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5000 Kč týdně. Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, nebo jinde v ČR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/překladatelem a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor / překladatel během rezidenčního pobytu pracoval, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”, příp. „Část knihy/textu/článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov“.

Délka pobytu: 2–4 týdny

Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

  • 28. 2. – pro pobyty v červnu, červenci, srpnu
  • 31. 3. – ve spolupráci s Vratislavským domem literatury pro pobyty v září, říjnu a listopadu
  • 31. 10. – ve spolupráci s Goethe-Institutem pro pobyty v březnu, dubnu, květnu

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • Vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

V přihlášce uveďte preferovaný termín pobytu. U autorských dvojic žádáme společný popis projektu v češtině, ostatní dokumenty od obou autorů zvlášť. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: 420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete ZDE.