MK ČR program podpory vydávání překladů původní české literatury v zahraničí

Odbor umění a knihoven každoročně vypisuje výběrové dotační řízení na podporu překladů děl české literatury v zahraničí.

Zahraniční nakladatelé mohou žádat o kompenzaci:

  • nákladů na překlad (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na návrh obálky, grafické zpracování, sazbu a tisk (do 50% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na autorská práva (do 15% celkových nákladů na vydání publikace)
  • nákladů na propagaci (do 25% celkových nákladů na vydání publikace)

Celková výše podpory přitom nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání díla.

Nakladatelé, literární agenti a překladatelé mohou žádat o grant na:

  • překlad ukázky o rozsahu 10 –25 normostran

Vydavatelé literárních časopisů mohou žádat o kompenzaci:

  • nákladů na vydání tematického čísla, kde je minimálně 50% obsahu věnováno české literatuře. Celková výše podpory přitom nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů na vydání díla.
Termíny uzávěrek:

15. května pro knihy a ukázky, které budou vydány v tomtéž roce.

15. listopadu pro knihy, u nichž je vydání plánované na rok budoucí.

Formulář žádosti

Ke stažení zde.

(Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu radim.kopac@mkcr.cz)

Mona
Bianca Bellová
Překl. Laura Angeloni | Italština
Con Bata nella giungla
Markéta Pilátová
Překl. Alessandro De Vito | Italština
Una persona sensibile
Jáchym Topol
Překl. Laura Angeloni | Italština
Őrülten szomorú történetek
Tereza Boučková
Překl. Ildikó Forgács | Maďarština
Gypsies
Karel Hynek Mácha
Překl. Geoffrey Chew | Angličtina
El micelio
Viktorie Hanišová
Překl. Kepa Uharte | Španělština
Beffroi
Radek Fridrich
Překl. Erika Abrams | Francouzština
Meine Reise ins Ungewisse
Martin Vopěnka
Překl. Raija Hauck | Němčina
Die große Neuigkeit vom schrecklichen Mord an Šimon Abeles
Marek Toman
Překl. Raija Hauck | Němčina
Die Geschichte des Lichts
Jan Němec
Překl. Martin Mutschler | Němčina
Pérák. Der Superheld aus Prag
Petr Stančík
Překl. Maria Sileny | Němčina
Siberia
Martin Ryšavý
Překl. Jorge Simon | Španělština
Das eiserne Hemd
Zuzana Lazarová
Překl. Ondřej Cikán | Němčina
Berliner Notizbuch
Dora Kaprálová
Překl. Ruben Höppner | Němčina
Die Weltuhr
Sylva Fischerová
Překl. Daniela Pusch | Němčina
Dalla parte de bene
Martin Fahrner
Překl. Laura Angeloni | Italština
Chiedi a papà
Jan Balabán
Překl. Alessandro De Vito | Italština
Llegó del mar
Miloš Urban
Překl. Daniel Ordóňez | Španělština
Evangelio esquizofrénico
Bohumil Hrabal
Překl. Montse Tutusaus | Španělština
Gerta. Das deutsche Mädchen
Kateřina Tučková
Překl. Iris Milde | Němčina

Název Autor Rok Překladatel Nakladatelství Jazyk
Mona Bianca Bellová 2020 Laura Angeloni Miraggi Edizioni Italština
Con Bata nella giungla Markéta Pilátová 2020 Alessandro De Vito Miraggi Edizioni Italština
Una persona sensibile Jáchym Topol 2020 Laura Angeloni Keller Italština
Őrülten szomorú történetek Tereza Boučková 2020 Ildikó Forgács Magyar Napló Maďarština
Gypsies Karel Hynek Mácha 2019 Geoffrey Chew Jantar Publishing Angličtina
El micelio Viktorie Hanišová 2019 Kepa Uharte L'Art de la Memòria Edicions Španělština
Beffroi Radek Fridrich 2019 Erika Abrams Revue K Francouzština
Meine Reise ins Ungewisse Martin Vopěnka 2019 Raija Hauck Drava Němčina
Die große Neuigkeit vom schrecklichen Mord an Šimon Abeles Marek Toman 2019 Raija Hauck Wieser Verlag Němčina
Die Geschichte des Lichts Jan Němec 2019 Martin Mutschler Osburg Verlag Němčina
Pérák. Der Superheld aus Prag Petr Stančík 2019 Maria Sileny edition clandestin Němčina
Siberia Martin Ryšavý 2018 Jorge Simon Elefanta Editorial Španělština
Das eiserne Hemd Zuzana Lazarová 2018 Ondřej Cikán Kētos Němčina
Berliner Notizbuch Dora Kaprálová 2018 Ruben Höppner Baleana Verlag Němčina
Die Weltuhr Sylva Fischerová 2018 Daniela Pusch KLAK Verlag Němčina
Dalla parte de bene Martin Fahrner 2018 Laura Angeloni Keller Editore Italština
Chiedi a papà Jan Balabán 2018 Alessandro De Vito Miraggi Edizioni Italština
Llegó del mar Miloš Urban 2018 Daniel Ordóňez Huso Španělština
Evangelio esquizofrénico Bohumil Hrabal 2018 Montse Tutusaus La Fuga Španělština
Gerta. Das deutsche Mädchen Kateřina Tučková 2018 Iris Milde KLAK Verlag Němčina