Rezidenční pobyty Českého literárního centra

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara).

Pobyty pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty a ukrajinské literáty

Zahraničním překladatelům z češtiny, bohemistům a literárním vědcům se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 3 nebo 4 týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

Podmínky:

 • český (případně slovenský) nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni
 • nejméně jeden již vydaný překlad či odborná práce (včetně časopiseckých publikací)

Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

 • 31. 3. – na období září, říjen, listopad 2022 (S ohledem na válečný konflikt na Ukrajině jsou rezidence otevřené i pro ukrajinské spisovatele a překladatele.)
  (výsledky budou oznámeny nejpozději 30. 4. 2022)
 • 31. 10. – na období březen, duben, květen, červen 2023
  (výsledky budou oznámeny nejpozději 30. 11. 2022)

Místo: Praha / Brno

Rezidentovi je hrazeno:

 • stipendium ve výši 250 EUR na týden (popř. 6500 CZK na týden, pakliže žadatel má jiný než eurový účet)
 • ubytování v rezidenčním bytě

Dokumenty pro přihlášení (v češtině nebo angličtině, v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
 • strukturovaný životopis
 • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.