Červen 2018
Duben 2018

Karolína Ryvolová a Lukáš Houdek

Literatura Romů na československém území po roce 2000

Březen 2018

Eva Profousová, Maria Sileny, Christina Frankenberg, Kristina Kallert

Česká literatura v německojazyčném prostoru