Česká centra

Posláním Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, je vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí. Ve své činnosti se velkou měrou zaměřují i na oblast kultury a vzdělávání. Více než dvacet center ve více než dvaceti zemích světa se zaměřuje na zvyšování povědomí o České republice jako o zemi s bohatým kulturním dědictvím a zároveň schopností vytvářet hodnoty nové. Jednotlivá centra pořádají výstavy, koncerty, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, besedy, semináře či panelové diskuze. V oblasti vzdělávání centra informují nejen o možnostech studia v ČR, ale většina z nich pořádá i kurzy českého jazyka.

Česká centra organizují ve spolupráci se sdružením evropských kulturních institutů sítě European Union of National Institutes for Culture (EUNIC) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví významný projekt Noc literatury, jehož záměrem je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou českou literaturu v dialogu s evropskou literární produkcí prostřednictvím série veřejných čtení, která se během jednoho večera odehrávají na významných místech spojených s literaturou – v Londýně např. v British Library. V Praze ukázky z nových překladů děl současných českých a evropských autorů čtou známé české osobnosti na atraktivních či běžně nedostupných místech Prahy. Trojí atraktivita projektu –  spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace vytváří jedinečný kulturní zážitku pro širokou veřejnost. Více na www.nocliteratury.cz.

Více informací na www.czechcentres.cz