300 knižních obálek vystavuje Západočeská galerie v Plzni

Typografické skvosty od secese po období avantgardy zapůjčilo Muzeum umění v Olomouci.

Pozvánky, Zprávy

listovani

Výstava mapuje vývoj knihy s nástupem secese, symbolismu, surrealismu, funkcionalismu, ale i 2. poloviny 20. století.

Jádrem sbírky Kniha 20. století je česká knižní avantgarda v meziválečném období zastoupená jedinečnou tvorbou Josefa Čapka i tvorbou umělců ovlivněných poetismem a surrealismem. V Plzni jsou tak vystaveny knihy navržené avantgardními tvůrci jako jsou Karel Teige, Ladislav Sutnar, Jindřich Štýrský, Toyen nebo Josef Šíma.

Druhou část výstavy představuje mezinárodní kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo. Experimentální přístup k tvorbě knižní vazby zde prezentuje například Milan Knížák s knihou, jejíž obálka je vyrobena z betonu a skla.

K výstavě vyšla česko-anglická publikace, která byla v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009 vyhlášena nejkrásnějším katalogem roku.

Výstavu Listování je možné navštívit v Plzni do 16. října 2016.

CzechLit