Academia vyhlašuje 4. ročník Studentské soutěže

Možnost vydat magisterskou diplomovou práci v prestižním nakladatelství.

Soutěže, Zprávy

Academia-logo_mini (1)

Dne 17. června 2015 vyhlásilo Nakladatelství Academia 4. ročník Studentské soutěže o vydání magisterské diplomové práce.

Studentská soutěž je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Magisterské diplomové práce je možné přihlásit ve třech kategoriích, kterými jsou:

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy
  • Vědy o neživé přírodě
  • Humanitní a společenské vědy

Soutěž je určena pro studenty do 28 let, kteří obhájili magisterskou diplomovou práci v kalendářním roce 2015 se známkou výborně. Práce musí být napsána v češtině nebo angličtině a nesmí být delší než 300 stran.

Přihlášené diplomové práce bude hodnotit porota složená z předních představitelů české vědy a zaměří se nejen na faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost autora upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky soutěže vybere odborná porota v jednotlivých kategoriích vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne v březnu 2016.

Vítězné práce budou pak na základě uzavřené bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy vydány jako neperiodické publikace do jednoho kalendářního roku od zveřejnění jmen výherců. Autoři budou mít i nadále možnost publikovat práce (nebo jejich části) v odborných, domácích i zahraničních, časopisech.

Podrobné informace a Stanovy Studentské soutěže jsou k dispozici na www.academia.cz.

 

CzechLit