Michal Ajvaz získal cenu Utopiales

Ocenění se mu dostalo za knihu Druhé město v překladu Benoîta Meuniera.

Ocenění

logoutos_festival_noir

Cena se uděluje v rámci Mezinárodního Festivalu science-fiction Utopiales ve francouzském městě Nantes. Ajvazovi se ocenění dostalo za knihu Druhé město v překladu Benoîta Meuniera, kterou vydalo nakladatelství Mirobole v dubnu 2015.

Osamělý hrdina knihy narazí v antikvariátu na knížku psanou neznámým písmem a přinese si ji domů. Tím začíná dlouhé hledání neznámého města, z něhož kniha pochází a jež žije v podivné symbióze s Prahou, na jejích okrajích a na rubu známých prostorů. Vypravěč prochází Prahou za noci, kdy druhé město ožívá, setkává se s jeho obyvateli, svádí boje s jeho zvířaty, uniká před zbraněmi obránců druhého města, sleduje jeho slavnosti a debatuje s jeho kněžími. Přitom se stále snaží porozumět smyslu města, které se před ním rýsuje, a proniknout do jeho středu, který před ním uniká.

Více na stránkách Nantes Utopiales zde.

CzechLit