Aktuální témata Ceny Maxe Broda

Uzávěrka pro odevzdání textů je 24. dubna 2017.

Zprávy

SpolečnostFK

Témata letošního ročníku Ceny Maxe Broda:

Zpráva pro jistou Akademii

Esej o Kafkově povídce, kterou napsal před 100 lety

Rusko a Evropa – Rusko a my

100 let od únorové a říjnové revoluce 1917 v Rusku

Esej o lásce v 21. století

Motto:

Kytice, závoj a slzy,
i štěstí rozplakává,
jak je to hezké,
když se někdo vdává.

Noc plná vášní
až do kuropění,
jak je to hezké,
když se někdo žení.

(Jaroslav Seifert – Svatební píseň, úryvek, 1929)

Text v pěti kopiích je nutné doručit na adresu Společnosti Franze Kafky, Široká 14, Praha 1 do 24. dubna 2017. Přiložený samostatný list musí obsahovat jméno a věk autora, telefon, adresu (případně adresu školy, kterou navštěvuje).

Rozsah textu je 5 normostran.

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2016/2017. Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 Kč, 2. místo je dotováno 3 500 Kč a 3. místo 2 000 Kč.

Literární soutěž Cena Maxe Broda je určena mladým lidem do dvaceti let. Myšlenkou soutěže je mimo jiné podpořit mladé lidi k samostatnému úsudku a k dovednosti písemného vyjádření vlastního názoru.

CzechLit