Antologie celoevropské poezie

Čtyři čeští básníci ve svazku

Zprávy

Jonáš Hájek. Photo: Vojtěch Havlík

Jonáš Hájek. Photo: Vojtěch Havlík

Dne 11. 3. by měla vyjít antologie evropské poezie Grand Tour, v níž budou obsaženy básně autorů „od Albánie po Kypr“. Knihu edičně připravili Jan Wagner a Federico Italiano. Z České republiky jsou ve sborníku zastoupeni básníci Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Štěpán Nosek a Kamil Bouška.

Kniha s podtitulem „Cestování po mladé evropské poezii“ (Reisen durch die junge Lyrik Europas) vydává nakl. Hanser a navazuje jí dle anotace na ediční předchůdce těchto pokusů, totiž Museum moderní poezie (Hans Magnus Enzensberger, 1960) a Atlas nové poezie (Joachim Sartorius, 1995).

CzechLit