Antologie celoevropské poezie

Osm českých básníků ve svazku

Zprávy

Jonáš Hájek. Photo: Vojtěch Havlík

Jonáš Hájek. Photo: Vojtěch Havlík

V březnu vyšla antologie evropské poezie Grand Tour, v níž jsou obsaženy básně autorů „od Albánie po Kypr“. Knihu edičně připravili Jan Wagner a Federico Italiano. Z České republiky jsou ve sborníku zastoupeni básníci Petr Borkovec, Milan Děžinský, Kateřina Rudčenková, Jakub Řehák, Jonáš Hájek, Ondřej Hanus, Štěpán Nosek a Kamil Bouška.

Knihu s podtitulem „Cestování po mladé evropské poezii“ (Reisen durch die junge Lyrik Europas) vydává nakl. Hanser a navazuje jí dle anotace na ediční předchůdce těchto pokusů, totiž Museum moderní poezie (Hans Magnus Enzensberger, 1960) a Atlas nové poezie (Joachim Sartorius, 1995).

CzechLit