Bohemistický seminář 2017

Moravská zemská knihovna po roce opět vyhlašuje akci určenou zahraničním bohemistům.

Pozvánky, Zprávy

Bohemisté loni v Divadle Husa na provázku. Foto Soňa Šinclová.

Bohemisté loni v Divadle Husa na provázku. Foto Soňa Šinclová.

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2017 je realizován ve spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity pod přímou záštitou děkana Filozofické fakulty JČU prof. Vladimíra Papouška.

Filozofická fakulta JČU patří mezi přední humanitní fakulty v České republice a v letošním hodnocení vysokých škol se objevila mezi prvními třemi. Na bohemistické katedře vznikají mimořádně významné projekty současné literární teorie i literární historie a i díky nim je pracoviště vnímáno jako motor současného českého myšlení o literatuře. Přednášky a semináře, které budou zaměřeny na aktuální i historické aspekty vývoje české literatury, ale i na praktické či metodologické otázky spojené s překladatelstvím či na témata s širším kulturně-společenským přesahem, povedou přední osobnosti FF JČU. Proponujeme rovněž v části programu paralelní sekce, takže účastníci budou moci volit mezi přednáškami a translatologickými semináři.

I v letošním roce bude odborný program rozšířen o poznávání regionu, jehož mentální a kulturní mapa je poznamenána přítomností autorů či umělců, kteří současně reprezentují typickou středoevropskou směnu mezi národy, svojí přítomnosti ironizují minulé i současné ostře nacionalistické vášně a ukazují je jako falešné. Vydáme se proto například stopou Egona Schieleho za podobami expresionismu a prostřednictvím Centra Egona Schieleho v Českém Krumlově se seznámíme s jeho dílem. Ostrý střet mezi expresionismem a realismem inscenujeme setkáním s Karlem Klostermannem, s nímž se vypravíme do světa lesních samot – a tedy na Šumavu. Historizující ráz výletů bude vyvažován setkáními se současnými autory, kteří budou vybíráni mezi nositeli některé z českých literárních cen.

Seminář se uskuteční ve dnech 9. 7. – 13. 7. Ubytování bude zajištěno v Českých Budějovicích po celou dobu konání semináře, odkud budou i podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2000 korun.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze sedmdesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení, děkujeme za pochopení.

 

CzechLit