Bohemistický seminář přivítal přes pět desítek zahraničních bohemistů

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně byl 15. července zahájen každoroční seminář pro zahraniční bohemisty.

Zprávy

foto 1_uvodni_slovo

Bohemistický seminář, který z pověření Ministerstva kultury České republiky připravuje Moravská zemská knihovna v Brně, přivítal v letošním roce více než padesát zahraničních odborníků na českou literaturu. Mezi účastníky patří vedle zahraničních bohemistů a překladatelů taktéž vítězové Ceny Susanny Roth, která je organizována ve spolupráci s Českými centry ve světě.

Program semináře je zaměřen především na představení nejnovějších trendů v české literatuře, pozornost je v letošním ročníku směřována vzhledem k místu konání na meziválečnou kulturu a fenomén Tomáše Bati. Součástí semináře bude vedle odborného programu taktéž udělení prestižního ocenění Cena Premia Bohemica, která je určena bohemistovi, který se v zahraničí zasloužil o šíření české literatury. V rámci kulturní části programu účastníci semináře navštíví Luhačovice, Hostýn a Vizovice, nabídnuta jim rovněž budou setkání s významnými autory původem ze zlínského regionu: Antonínem Bajajou a Jaroslavem Kovandou.

CzechLit