Čeká nás pátý letní Knihex

Festival se tradičně koná na pražské náplavce pod Rašínovým nábřežím. Dne 21. 6. od 10 do 20 hodin.

Zprávy

knihex

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní pěkně v teple. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, jež živě konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dispozici bohatý doprovodný program (dílny, křty, autorská čtení, odpočinkové zóny, dětský koutek a další). Knihex dává prostor – knihám i čtenářům.

Více na stránkách http://www.knihex.cz/.

CzechLit