Cena 1. června udělena spisovateli, dramatikovi a signatáři Charty 77 Ivanu Binarovi

Město Plzeň uděluje cenu na počest 1. června 1953. Ivan Binar získal ocenění za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv.

Ocenění, Zprávy

Ivan. Binar


Ivan Binar se narodil 25. června 1942 v Boskovicích. Za svoji publicistickou a uměleckou činnost byl v roce 1972 odsouzen na 12 měsíců nepodmíněně.

Po podepsání Charty 77 byl nátlakem Státní bezpečnosti donucen vystěhovat se i s rodinou do Vídně. Ivan Binar působil v Rakousku a v Německu jako redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Po návratu do České republiky působil jako člen Rady České televize a v letech 2003 – 2004 byl předsedou Obce spisovatelů.

Ivan Binar je autorem mnoha knih pro dospělé (např. Kdo, co je pan Gabriel, Ohrada, Sedm kapitol ze života Václava Netušila) i pro děti (S kouzelníkem do světa, Kráva a dědeček). Publikoval také v němčině, je spoluautorem sborníků ( Tři prózy z trezoru: Den, kdy slétly vlaštovky) a překladatelem.

Cenu 1. června, jejímž laureátem se letos Ivan Binar stal, uděluje rada města Plzně k návrhu primátora.

Ocenění upomíná na 1. červen 1953, kdy byly v Plzni násilně potlačeny protikomunistické nepokoje.

CzechLit