Cena Premia Bohemica 2018 pro Robert B. Pynsenta

Britský bohemista si cenu převzal od MZK.

Ocenění

Robert B. Pynsent. Foto: MK ČR

Robert B. Pynsent. Foto: MK ČR

17. července 2018 byla v rámci Bohemistického semináře slavnostně udělena Cena Premia Bohemica, jejímž letošním laureátem se stal významný britský bohemista Robert B. Pynsent, emeritní profesor Školy slovanských a východoevropských studií při University College London.

Premia Bohemica se každoročně uděluje zahraničnímu bohemistovi, který se ve své zemi zasloužil o šíření české literatury a jejího dobrého jména. Cena byla v letech 1993 až 2011 udílena Obcí spisovatelů, od roku 2017 ji udílí z pověření Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovna v Brně. Loňským laureátem ceny je profesor Urs Heftrich z Německa.

Profesor Petr A. Bílek, který napsal laudatio pro čerstvého laureáta, k ocenění sdělil: „Jak mám vtěsnat do žánru oslavného Laudatia osobu, která je zjevně a prokazatelně nejvýraznějším enfant terrible české literárněvědné bohemistiky nejen dvacátého, ale i jednadvacátého století? Jak mám hledat popisně pozitivně hodnotící vyjádření pro celoživotní činnost, u níž není rozlišitelná hranice mezi konstatováním a ironickým odstupem, mezi analytickým uchopením a provokací, mezi konstativem a performativem, abych si pomohl terminologií teorie řečových aktů.“ Profesor Bílek zdůraznil mimo jiné Pynsentův široký badatelský záběr, který podle jeho slov „sahá od Dalimilovy kroniky až po Petru Hůlovou“.

„Dosah Pynsentova díla nespočívá ovšem jen v jeho kladení znepokojivých otázek českému literárněvědnému prostředí a ve vnímání české literatury a kultury z jiného, širšího a distancí utvářeného kontextu. Z kvantity i kvality jeho psaní, rozprostřeného v horizontu již téměř padesáti let, vyplývá i nepopiratelná služba české a slovenské literatuře a kultuře, kterou svými výklady dokázal vsadit do širokých souvislostí evropského socio-kulturního dění,“ uvedl Petr A. Bílek ve svém laudatiu.

Robert Pynsent je autorem knih Julius Zeyer: The Path to Decadence (1973), Conceptions of Enemy: Three Essays on Czech and Slovak Literature (1988), Questions of Identity: Czech and Slovak Ideas of Nationality and Personality (1994), Sex under Socialism: An Essay on the Works of Vladimír Páral (1994). Questions of Identity vyšla v mírně modifikované podobě v českém překladu pod názvem Pátrání po identitě (1996), z dalších monografií, esejí v kolektivních knižních pracích a časopisech pak vznikl český výbor Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře (2008). Osm knih připravil jako editor, u dalších čtyř stál jako spolu-editor. Do kolektivních monografií přispěl úctyhodnými padesáti dvěma studiemi, čtyřicet devět studií publikoval časopisecky. Byl spoluautorem tzv. Poldaufova Česko-anglického slovníku (1986). Je autorem řady hesel z oblasti české i slovenské literatury pro globální slovníkové projekty.

CzechLit