Cenu Bohumila Polana získal VHRSTIho komiks

Porota odměnila veršovaný autorský komiks Nejdůležitější věc na světě.

Ocenění, Zprávy

50000000

Laureátem Ceny Bohumila Polana 2014 se stal kreslíř, ilustrátor a spisovatel VHRSTI. Porota prestižní cenou odměnila jeho veršovaný autorský komiks Nejdůležitější věc na světě. Kromě toho udělili porotce ještě tři čestná uznání: Markétě Čekanové a Zdeňku Zajíčkovi za Dva tucty plzeňských pohádek a pověstí, Jakubu Fišerovi za sbírku Obžaloba lůzokracie a Petru Šváchovi za sbírku Vrásky. Soutěž vyhlašuje od roku 2001 Středisko západočeských spisovatelů a přihlášeny do ní mohou být knihy vydané v předchozím roce, které tematicky či osobou autora souvisejí se západem Čech.

Obálka oceněné knihy.

Obálka oceněné knihy.

„VHRSTIho komiks je novátorský svým obsahem a přínosný pro všechny, kdo se vydávají na cestu za poezií,“ uvedla porota ve svém zdůvodnění. U pohádek Markéty Čekanové a Zdeňka Zajíčka zase porotci ocenili, že jde o knihu dobře a nápaditě napsaných plzeňských pověstí. „Fišerova Obžaloba lůzokracie je přesvědčivá angažovaností poezie a originálním lyrickým nábojem. Naproti tomu Váchovy Vrásky jsou poezií s tradiční, přesto osobitou poetikou v rozměru nostalgie, krásy a milostného napětí,“ zdůvodnila porota i další své verdikty.

O Cenu Bohumila Polana bojovalo celkem jedenáct knih vydaných v loňském roce. Posuzovala je porota ve složení Jiří Žáček, Alena Vávrová, František Tylšar, Alois Marhoul a předsedkyně Lydie Romanská. Letošní ročník byl jubilejní, patnáctý a uskutečnil se opět pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého. Poprvé byla Cena Bohumila Polana součástí Plzeňského literárního festivalu.

Plzeňský literární festival pořádá Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s Knihovnou města Plzně a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Podrobnosti o celém programu najdete zde.

Web VHRSTI zde.

CzechLit