Cenu F. X Šaldy obdržela Terezie Pokorná za knihu Kritické chvíle z Edice Revolver Revue

V prostorech Sovových Mlýnů pražského Muzea Kampa proběhlo ve čtvrtek 30. června 2016 předání ceny za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky.

Ocenění, Zprávy

Kritické chvíle

Komponovaným výborem ze svých kritických textů z let 1990–2015, zaměřených zejména na současné české divadlo, ale i film, literaturu a společnost, Terezie Pokorná mapuje příznačné formace kulturní krajiny, nahlížené z perspektivy právě uplynulého čtvrtstoletí. Ve svých recenzích, portrétních esejích i příležitostných glosách vyzdvihuje vzácné projevy podnětných a obohacujících tvůrčích a myšlenkových přístupů, a postihuje rozmanité signály lacině efektní manipulace, na níž své rádoby ambiciózní počiny zakládají nesčetní pragmatičtí šíbři dnešního mediálního a „uměleckého“ provozu.

Terezie Pokorná působí od roku 1993 jako šéfredaktorka časopisu Revolver Revue. V letech 1995 až 2004 byla šéfredaktorkou Kritické přílohy Revolver Revue.

Laureátka obdržela diplom graficky navržený a vyhotovený akademickým malířem Otakarem Karlasem a výtvarný objekt od grafika a ilustrátora Luboše Drtiny

Cenu uděluje každoročně Společnost F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky, za mimořádné ediční počiny uměleckohistorické.

CzechLit