Česká republika hlavní zemí knižního veletrhu v Lipsku v roce 2019

Ministr kultury Daniel Herman podepsal smlouvu o účasti České republiky jako hlavní země lipského knižního veletrhu v roce 2019.

Zprávy

Ministr kultury Daniel Herman a ředitel lipského veletrhu Oliver Zille
podepisují na českém stánku smlouvu o účasti ČR jako hlavní země v roce
2019.
Copyright: Stefan Hoyer/Leipziger Messe.

Ministr kultury Daniel Herman a ředitel lipského veletrhu Oliver Zille podepisují na českém stánku smlouvu o účasti ČR jako hlavní země v roce 2019. Copyright: Stefan Hoyer/Leipziger Messe.

Lipský veletrh je nejenom jedním z nevýznamnějších knižních svátků na světě, ale současně je i nepřehlédnutelným kulturním a diskusním fórem. Česká literatura a čeští autoři mohou díky tomu očekávat zvýšený zájem o překlady. Organizací české účasti jako hlavní země veletrhu byla pověřena Moravská zemská knihovna. Program, prostřednictvím kterého se představí nejenom česká literatura, ale jenž nabídne německému publiku i hudbu, výtvarné umění, odborná kolokvia, diskusní pořady a filmové projekce, vzniká ve spolupráci s městem Lipsko a s podporou saské vlády. Kulturní události se nesoustředí pouze do veletržního týdne, ale obsáhnou celý rok a odehrají se ve všech významných kulturních a společenských institucích města. Význam celé akce potvrzuje i skutečnost, že aktu vyhlášení a podpisu smlouvy byl přítomen primátor Lipska Burkhard Jung, ministryně kultury Saska Eva-Maria Stange a velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Podivínský.

CzechLit