Česká sekce na festivalu Jungle

Mezinárodní scéna literatury pro mládež a ilustrace v Lutychu.

Zprávy

jungle festival

Festival Jungle ve vlámském městě Lutychu se zaměřuje na mezinárodní scénu literatury pro mládež a ilustraci řadou výstav, tvůrčích dílen, uměleckých a hudebních performancí, setkání s autory ad. Letos festival ve spolupráci s Českým centrem Bruselu vzdává poctu českému ilustrátorství a představuje jeho zásadního představitele Jiřího Šalamouna. Jeho výrazovým prostředkem je groteskně stylizovaná kresba inspirovaná filmem, je autorem desítek ilustrovaných knih a animovaných večerníčků. Mladou výtvarnickou scénu bude zastupovat ilustrátorka Alžběta Zemanová, orientovaná na grafické techniky a papír, a Magdalena Rutová, která se zabývá portréty, kreslením, linorytem a je autorkou komiksových stripů o Expertovi a jeho obdivovatelích.

Festival Jungle se letos koná ve dnech 20.-22. 4. a klade si za cíl oslavit současné umělecké působení v oblasti literatury pro mládež, být prostorem setkávání a profesní výměny zkušeností pro širokou veřejnost a profesionály. Zaměřuje se tedy na mladé čtenáře, jejich rodiče, na vyučující, knihovníky, poradce, autory, ilustrátory a vydavatele a další. JUNGLE provozuje nezisková organizace Tapage.

Festival podpořilo Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, v rámci grantu na autorskou mobilitu.

CzechLit