České literární centrum vyhlašuje rezidence pro české autory v Německu v říjnu 2018

O rezidenční pobyt v uměleckých domech Worpswede mohou žádat autoři, kteří již v minulosti rezidenci od ČLC/MZK obdrželi či o ni žádali.

Umělecké domy Worpswede. Foto: Künstlerhäuser Worpswede

Umělecké domy Worpswede. Foto: Künstlerhäuser Worpswede

Otevřená výzva prodloužena do 31. 8. 2018.

ČLC nabízí dva rezidenční pobyty v listopadu 2018.

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, vyhlašuje ve spolupráci s Uměleckými domy Worpswede, literárním festivalem globale°, Virtuálním literárním domem Brémy a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti výběrové řízení na rezidenční pobyty ve Worpswede v listopadu 2018 pro české autorky/autory.

Dvěma českým autorkám/autorům jsou určeny dva měsíční rezidenční pobyty v listopadu 2018 v uměleckých domech ve Worpswede (u Brém). Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu, možnost setkání s ostatními rezidenty v Uměleckých domech. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem).

Podmínky:

  • anglický jazyk nebo německý jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jedno publikované dílo (knižně vydané)

Termín pobytu: listopad 2018

(Z technických důvodů byl na straně poskytovatele termín stipendijního pobytu změněn z období říjen 2018 na listopad 2018, změna ve vyhlášení provedena 10. 7. 2018).

Místo: Umělecké domy Worpswede (www.kuenstlerhaeuser-worpswede.de)

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 1000 EUR / měsíc
  • ubytování v rezidenčním bytě
  • příspěvek na cestovné do místa rezidence až do výše 150 EUR (skutečně vynaložené náklady)

Dokumenty pro přihlášení (v textovém formátu nebo pdf):

  • vyplněný přihlašovací formulář (včetně motivačního dopisu a popisu projektu)
  • strukturovaný životopis
  • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz.

Termín pro doručení přihlášek: 31. 8. 2018

Rozhodnutí: udělení stipendia bude oznámeno na základě rozhodnutí výběrové komise na stránkách Českého literárního centra (www.czechlit.cz).

Ke stažení

Formulář žádosti

Vyhlášení

CzechLit