Česko-polské rezidence v broumovském klášteře (podzim 2019)

Tři měsíční rezidenční pobyty v září, říjnu a listopadu 2019 pro české spisovatele a spisovatelky.

Granty, stipendia...

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Klášter Broumov. Foto: Kateřina Ostradecká

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum, ve spolupráci s Vratislavským literárním domem a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje česko-polské rezidence v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov na projekty zohledňující rezidenční téma „Před hranicí, za hranicí“. Obecné informace o rezidenci a rezidenčním zázemí najdete ZDE.

Jedná se o tři měsíční rezidenční pobyty v září, říjnu a listopadu 2019:

  • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku. Vedle projektu, na jehož základě budou rezidenti vybráni, vytvoří účastníci programu přímo pro vyhlašovatele rezidence krátký text na téma, s nímž je rezidence vypsána (povídka, esej, fejeton, comic strip apod.).

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře či jinde v ČR a Polsku. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha/text/článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně, sekce České literární centrum, v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.”, příp. „Část knihy/textu/článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov“.

Délka pobytu: 1 měsíc
Termíny pobytů: září, říjen, listopad 2019
Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE)
  • CV
  • Bibliografie nebo ukázka z publikované tvorby (do 20 NS)

Termín pro zaslání přihlášek: 23. 6. 2019

V přihlášce uveďte preferovaný termín pobytu. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Rezidence Broumov podzim 2019: jméno“. S dotazy se na nás můžete obrátit také telefonicky na čísle: +420 770 134 755.

Více informací o broumovském klášteře naleznete zde.

CzechLit