Čeští básníci v Berlíně

Setkání nastíní například vývoj české poezie od roku 1968 do současnosti nebo česko-německé básnické vztahy, představí i další zajímavá témata.

Zprávy

tschechische_poesie2-1_web crop

Podivní přátelé – nejen název básně Jaromíra Typlta, ale i pojmenování cyklu setkání českých a německých básníků v Berlíně. Akce se konají ve dnech 10. až 12. dubna, organizovány jsou berlínským Domem pro poezii a Asociací spisovatelů v rámci projektu lyrikline.org.

Cyklus pořadů se uskuteční ve spolupráci s Českým centrem Berlín a je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti v rámci Česko-německého kulturního jara.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Program zde.

CzechLit