Čestné listiny IBBY 2016

Spisovatelům se ocenění udílí od roku 1956, ilustrátorům od roku 1974.

Ocenění, Zprávy

Ilustrace Jitky Petrové z knihy ‚Pohoršovna‘ od Daniely Fischerové.

Ilustrace Jitky Petrové z knihy ‚Pohoršovna‘ od Daniely Fischerové.

Čestné listiny Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu byly uděleny 24. ledna 2017 v Malé vile Památníku národního písemnictví.

Oceněny byly spisovatelka Daniela Fischerová za autorství knihy Pohoršovna, za ilustrace leporela Ferdinande! Andrea Tachezy.

International Board on Books for Young People (IBBY), tzn. Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu, je mezinárodní nevládní organizace UNESCO, která vznikla v roce 1953 v Curychu. Jejím cílem je zejména podpora vydávání dětských knih, výzkum související s literaturou pro děti a rozšiřování kvalitní dětské literatury. Československá sekce se stala součástí mezinárodní organizace IBBY v roce 1964.

CzechLit