Činnost zahájí České literární centrum

Sídlit bude v Praze, spravovat jej bude Moravská zemská knihovna v Brně.

Zprávy

opened-book

Centrum, které začne pracovat v lednu 2017, bude zajišťovat národní prezentace na knižních veletrzích, vysílat české spisovatele na mezinárodní akce a organizovat pobyty zahraničních bohemistů v České republice.

Diskuze, výstavy a autorská čtení bude České literární centrum pořádat ve svém pražském sídle. Provozovat bude i internetový portál CzechLit.

České literární centrum bude mít vlastní webové stránky litcentrum.cz.

CzechLit