ČLC hledá nového kolegu / novou kolegyni na plný úvazek

Ideálně od října přijmeme nového koordinátora mezinárodní spolupráce se zaměřením na anglickojazyčnou oblast.

Příležitosti

CLC-MZK logo

Koordinátor mezinárodní spolupráce Českého literárního centra se zaměřením na anglickojazyčnou oblast

Náplň práce:

 • propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí a zajištění aktivit pro tuto propagaci
 • koordinace kulturní spolupráce se zahraničními kulturními institucemi cestou vzájemné kulturní výměny
 • aktivní podíl na vytváření sítě zahraničních partnerů pro mezinárodní spolupráci
 • realizace agendy spojené s anglosaským literárním prostředím (mj. komunikace s překladateli, realizace podpůrných aktivit pro překladatele, účast na zahraničních veletrzích, komunikace s nakladateli, agenty a dalšími profesionály, zprostředkovávání české literatury do anglickojazyčného prostoru)
 • zodpovědnost za kvalitu a tvorbu obsahu webových stránek CzechLit.cz
 • příprava tištěných propagačních brožur ČLC
 • monitoring literární scény v ČR
 • monitoring knižních trendů v zahraničí, primárně v anglickojazyčném prostředí
 • monitoring vydávání překladů české literatury v zahraničí
 • organizace Ceny Sussany Roth pro začínající překladatele z češtiny (www.czechlit.cz/cz/cena-susanny-roth/)
 • příprava a koordinace rezidenčním pobytů pro zahraniční překladatele a bohemisty a odborných seminářů v zahraničí a ČR
 • správa anglickojazyčných sociálních sítí ČLC

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání
 • anglický jazyk na úrovni C2
 • zkušenosti s kulturním managementem a/nebo knižním marketingem
 • přehled o aktuální české literatuře a kultuře
 • přehled o českém a evropském knižním trhu a literárních trendech (s důrazem na anglickojazyčné prostředí)
 • samostatnost a proaktivní přístup
 • připravenost realizovat časté služební cesty

Výhodou:

 • bilinguálnost (čestina – angličtina) a další jazyk
 • znalost fungování knižního trhu a nakladatelské praxe v mezinárodním kontextu
 • zkušenosti s přípravou tištěných materiálů a podkladů pro tisk
 • zkušenosti s webovými systémy pro správu obsahu (CMS)
 • přehled o profesionálech se zaměřením na export české literatury (překladatelé, literárními agenti, nakladatelé ad.)

Nabízíme:

 • dynamickou pracovní náplň v nové kulturní instituci v bližším centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity
 • 5 týdnů dovolené (za rok)

Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2018
Pracovní poměr: pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení
Plat: dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění p. p.
Úvazek: celý, tj. 40 hodin/týdně

Materiály nutné pro zařazení do výběrového řízení:

 1. profesní životopis (včetně osobních údajů a kontaktů), reference z předchozích zaměstnání vítány
 2. stručný motivační dopis (včetně představy o minimální výši nástupního platu)
 3. kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. souhlas s poskytnutím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení

Tyto materiály zasílejte e-mailem do 28. 9. 2018 na adresu: Eva.Mitasova@mzk.cz.

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti.

 

České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. ČLC funguje od ledna 2017.

Moravská zemská knihovna v Brně je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

CzechLit