ČLC hledá stážistu

Hledáme především studenty bohemistik v zahraničí, kteří by mohli zažádat o financování stáže v programu Erasmus+.

Zprávy

CLC-MZK logo

MZK v Brně, sekce České literární centrum, hledá dobrovolníka, který by pomohl s přípravou veřejných akcí se zahraničními autory a překladateli v Praze.

Požadujeme:

– český a anglický jazyk na úrovni B2

– samostatnost a proaktivní přístup

Nabízíme:

– získání nových zkušeností

– možnost vyzkoušet si práci v mladém kolektivu

– zajímavou práci v centru Prahy

– možnost využití cizích jazyků při osobní a emailové komunikaci

– příspěvek na MHD v Praze

Místo výkonu práce: Praha

Doba stáže: září 2019 – pol. prosince 2019

Počet odpracovaných hodin týdně: 12-15

Životopis a stručný motivační dopis v češtině zasílejte emailem do konce července 2019 na adresu: info@czechlit.cz, do předmětu emailu vepište STÁŽ.

Moravská zemská knihovna v Brně je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace. V lednu 2017 bylo Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR zřízeno České literární centrum (ČLC) se sídlem v Praze. Aktuální informace můžete sledovat na portálu CzechLit.

CzechLit