Co čtou a kolik toho přečtou české děti?

Reprezentativní výzkum českého dětského čtenářství od šesti do čtrnácti let.

Zprávy

1078

Čtou děti? Co čtou a kolik toho přečtou? Obstojí vůbec kniha a čtení v konkurenci nových médií? Nebo je pravda, že dnešní děti vlastně nečtou? Kniha autorského kolektivu – Irena Prázová, Kateřina Homolová, Hana Landová a Vít Richter – přináší výsledky prvního reprezentativního výzkumu českého dětského čtenářství od šesti do čtrnácti let, který realizoval v letech 2013 a 2014 Knihovnický institut Národní knihovny České republiky.

Výzkum se zaměřil jak na vztah dětí k četbě, tak na specifika čtenářského chování (jako je například vnímání čtení knih dětmi, frekvence čtení, žánrové preference atd.). Důraz byl rovněž kladen na analýzu rodiny a školy, jež mají na děti v tomto směru největší vliv. Zvláštní pozornost byla věnována také vztahu dětí ke knihovnám. Závěrem kniha shrnuje doporučení vyplývající z tohoto výzkumu, na jejichž základě by mohli rodiče, učitelé či knihovníci podpořit rozvoj dětského čtenářství.

Knihu vydává nakladatelství Host, které vydalo také publikace, jež se věnovaly výsledkům celostátních průzkumů vztahu dospělé populace ke knihám, četbě, čtenářství a ke knihovnám, pořádaných Národní knihovnou a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

CzechLit