ČR hlavním hostem britského komiksového festivalu Lakes

Na festivalu se představí pět českých komiksových tvůrců.

Zprávy

Ilustrace: Václav Šlajch

Ilustrace: Václav Šlajch

Česká republika bude hlavní hostující zemí na festivalu Lakes International Comic Art Festival (LICAF), který se koná v termínu 15. – 17. října 2021 v anglickém městě Kendal. Prezentaci českého komiksu na festivalu zajišťuje České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s dalšími partnery.

Na festivalu vystoupí pět českých komiksových autorek a autorů. Štěpánka Jislová a Kateřina Čupová odcestovaly do Kendalu již ve druhé polovině září na měsíční tvůrčí pobyt. Před festivalem se k nim připojí Lucie Lomová, Marek Rubec, Václav Šlajch a také historik a teoretik komiksu Pavel Kořínek (ÚČL AV ČR), s nímž České literární centrum spolupracovalo na přípravě hostování.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastní generální konzul ČR v Manchesteru Ivo Losman a Martin Krafl, pověřený řízením Českého literárního centra.

Program festivalu obsahuje několik akcí s českým zastoupením. Lucie Lomová se například po boku tří zahraničních tvůrců zúčastní akce zaměřené na živé kreslení (live-draw). Štěpánka Jislová a Kateřina Čupová zase budou mluvit o nových komiksech, na nichž pracovaly během měsíční rezidence v Kendalu.

Stěžejní bude programový blok s názvem An Extravaganza of Comic Art from the Czech Republic. V jeho rámci vystoupí koordinátor projektu Jan Zikmund z Českého literárního centra, Pavel Kořínek, ale zejména pak všech pět českých autorů, kteří představí svou tvorbu. Debatu s nimi povede britský novinář, editor a odborník na komiks Paul Gravett.

Součástí české prezentace na festivalu Lakes je také uvedení nové komiksové výstavy Českých center, kooperačního partnera projektu, která nese název Tady a teď – současný český komiks. Její spolukurátor Pavel Kořínek připraví pro návštěvníky festivalu komentovanou prohlídku výstavy.

Hostování ČR, které bylo kvůli pandemii posunuto z loňského roku na ten letošní, je vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Českým literárním centrem a organizátory festivalu. Další informace o projektu zájemci najdou v brožuře, která vznikla k příležitosti české účasti na festivalu. K nahlédnutí je ZDE.

 

 

CzechLit