ČR na knižním veletrhu ve Varšavě (9. až 12. září 2021)

Registrace do národní expozice otevřena

Zprávy

WBF press materials, Varšava

Moravská zemská knihovna dostala v první polovině června pověření od Ministerstva kultury ČR k realizaci hostování České republiky na letošním Varšavském knižním veletrhu (Warszawskie Targi Książki), který se uskuteční fyzicky, na venkovním prostranství před Palácem kultury a vědy v centru Varšavy v termínu 9. až 12. září 2021. Hostování bylo původně na programu už v roce 2020, ale kvůli pandemii musel být termín veletrhu posunut právě na letošní září.

Pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu je otevřena registrace do národní expozice na veletrhu.

Nejzazší termín pro přihlášení vystavovatelů: 21. červen 2021 (12:00 hodin).

V případě zájmu se prosím přihlaste přes elektronický formulář:
https://forms.gle/Qjv4qVCoyc71RfCn7

Kontakt:
Klára Přibylová (Klara.Pribylova@mzk.cz, 541 646 270)

CzechLit