Deník Helgy Hoškové je v Polsku vyprodán

Helga Hošková-Weissová si po příchodu Němců do Prahy začala psát deník, v němž dětskýma očima ukázala na nelidskost nastupujícího režimu a jeho nenávist vůči Židům.

Zprávy

1024px-Flag_of_Poland.svg

Spolu s celou rodinou byla odvezena do Terezína, kde díky krabičce vodovek a malému bloku zaznamenala všední události života v táboře – jakési fotografické momentky, autentické, realistické. Přežila Terezín i další tábory, kam ji nacisté vyvezli, zachoval se její deník i kresby, jež v táboře ukryl do zdiva její strýc. Deník vyšel před pár lety v knižní podobě (Deník 1938-45, nakl. Jota) a byl přeložen do řady jazyků, mj. i do polštiny. Okamžitě se naskýtá paralela s Annou Frank. V Polsku měl Deník velký úspěch, paní Hošková jej v r. 2012 představila ve Varšavě, měla tehdy řadu interview pro polská média i setkání s pamětníky a se studenty. Od té doby je kniha v Polsku prakticky vyprodána.

Obálka knihy

Obálka knihy

V Polsku je v posledních letech patrný výrazný zájem o židovskou minulost a židovskou, ve své většině zde zaniklou, kulturu. V Krakově se každý rok organizuje velký Festival židovské kultury, ve Varšavě bylo nedávno otevřeno velmi moderní, sofistikované a aktivní židovské muzeum Polin, každoročně se v tomto městě odehrávají dva festivaly filmů se židovskou tématikou.

Spolu s deníkem vystavila Helga Hošková ve Varšavě i své terezínské kresby. Referovala o nich řada polských médií, kresby od té doby putují zásluhou Českého centra ve Varšavě neustále Polskem. Minulý týden se jejich vernisáž konala v krakovském židovském muzeu Galicia (Halič) v bývalé židovské čtvrti Kazimierz, jednom z turisticky nejnavštěvovanějších míst v Polsku, kam denně přijdou desítky turistů, především zahraničních. Muzeum má velmi dobře zásobené knihkupectví knihami věnovanými židovské kultuře, polsky i anglicky. Na pultě jim zbylo několik posledních výtisků Deníku Helgy Hoškové, jež se nejspíš rychle rozejdou.

Text: Petr Janyška

Více o knize v polštině kupříkladu zde.

CzechLit