Do Prahy přijel pracovat Urs Heftrich, do Brna Tatiana Witkowska a Elisa Bin

Březnové rezidenční pobyty ČLC mají své hosty.

CLC-MZK logo

Do Prahy přijel z Německa na březnový rezidenční pobyt univerzitní profesor, slavista Urs Heftrich, specializovaný na překlady českých básníků několika generací. Během rezidence bude v rámci svého dlouholetého edičního projektu pracovat na dalších dílech Spisů Vladimíra Holana, konkrétně na překladu básnických cyklů Odpověď Francii, Září 1938, Chór.

Do Brna dorazí varšavská bohemistka Tatiana Witkowska, jejíž disertační prací byl obraz Karla Kryla v českém veřejném diskurzu po sametové revoluci. Tatiana Witkowska se zaměřuje na českou písničkářkou scénu. Během svého rezidenčního pobytu v Brně bude realizovat výzkum na téma Čeští písničkáři a politika ve veřejném diskurzu posledních dvaceti let.

V druhé polovině měsíce března ji v Brně vystřídá Elisa Bin, rusistka a bohemistka, překladatelka z Udine. Zaměřuje se na básnické dílo Petra Hrušky. Během rezidence bude pracovat na překladu vybraných básní ze sbírek Zbyňka Hejdy (Blízkosti smrti, Valse melancolique, Všechna slast). Zároveň se chce zaměřit na překlad jeho deníkových záznamů snů a básní vzniklých pod vlivem snů nebo spojených s tematikou snu, které v České republice vyšly pod názvem Sny v nakladatelství Revolver Revue.

MEDAILONY BŘEZNOVÝCH REZIDENTŮ:

Urs Heftrich (1961), univerzitní profesor, slavista, překladatel, specializuje se na slovanskou literární vědu na univerzitě v Heidelbergu. Je autorem monografií o Březinovi, o recepci Nietzscheho v Čechách (česky), Gogolovi a nacistické genocidě českých a slovenských Romů (česky), spolueditorem česko-německých Sebraných spisů V. Holana (od r. 2003), německé antologie české poezie posledních sedmi desetiletí (2006) a nového překladu prózy I. Babela (2014). Z české poezie přeložil do němčiny Jeřáby Jana Zahradníčka (2001), šest sbírek V. Holana (2005–2012), Básně z koncentračního tábora J. Čapka (2016) a četné jiné autory (mj. J. Ortena, Z. Hejdu, J. H. Krchovského, P. Hrušku, O. Hanuse). Za překlady získal titul překladatele měsíce v říjnu 2014 (Transstar Evropa), Medaili Karla Čapka (2016) a cenu Premia Bohemica (2017). Pravidelně píše o slovanských literaturách pro Frankfurter Allgemeine Zeitung a Neue Zürcher Zeitung.

Tatiana Witkowska (1980), bohemistka, absolventka Varšavské univerzity, kde působila jako lektorka českého jazyka. Na Masarykově univerzitě v Brně obhájila dizertační práci (2014) Recepce obrazu Karla Kryla a jeho tvorby v českém veřejném diskurzu po roce 1989. V rámci spolupráce s Českým centrem ve Varšavě připravila mj. cyklus přednášek o české hudbě. Věnuje se především výzkumu české písničkářské scény, její pozice v polistopadových reáliích a v současném českém a polském povědomí.

Elisa Bin (1993), rusistka a bohemistka, překladatelka. Narodila se v horách na severovýchodě Itálie. V roce 2015 strávila tři měsíce na studijním pobytu na Lomonosově univerzitě v Moskvě a následující rok zde dokončila bakalářské studium. V roce 2017 po univerzitním projektu zaměřeném na literární překlad překládala básně Petra Hrušky pro literární časopis Fare Voci; ve stejném roce vyšly tyto básně knižně v nakladatelství Qudu.

CzechLit