Dobrý voják Švejk v Paříži

Nový překlad „Osudů“ do francouzštiny

Zprávy

hasek_aventures-brave-soldat-svejk.indd

Benoît Meunier a Jean Boutan představí nový překlad knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v Českém centru v Paříži dne 30. 5. v 19.30. Současně se tak připomene 100 let od konce první světové války a založení Československa. Nový překlad z pera Benoîta Meuniera žijícího v Čechách, s předmluvou a textem od Jeana Boutana a s 41 ilustracemi Josefa Lady vydává nakladatelství Folio classique chez Gallimard. Kniha je od roku 1932 prvním překladem do francouzštiny, čtyřdílný humoristický román českého spisovatele Jaroslava Haška je přeložený do 58 jazyků, několikrát zfilmovaný i zdramatizovaný.

CzechLit