Dvě nové brožury ČLC

Nové české knihy v podzimní edici a Český komiks od roku 2000

Zprávy

Brožury

České literární centrum, sekce MZK v Brně, aktuálně vydává dvě nové brožury o české literatuře, psané v anglickém jazyce: je to pololetní přehled nejzajímavějších knižních titulů New Czech Books: Autumn 2019 a publikace přibližující podoby českého komiksu od roku 2000.

Výběr New Czech Books: Autumn 2019, tentokrát s úvodním slovem vedoucího ČLC Martina Krafla, jako obvykle shrnuje knihy, které by mohly být zajímavé zejména pro zahraniční nakladatele a překladatele, a to v sekcích poezie, próza, literatura pro děti a mládež, komiks, nonfiction a žánrová literatura, za uplynuté pololetí roku 2019. Brožura je tradičně doplněna o přehled grantových nabídek a podpor ČLC a MK ČR. Každý citovaný titul je opatřen medailonem a fotografií autora a anotací knihy.

Publikace Czech Comics since 2000 obsahuje výběr z české komiksové produkce od roku 2000 a je aktualizací brožury z roku 2017. Autorem úvodního textu je José Alaniz.

Nejnovější přírůstky v nyní již početném portfoliu informačních brožur Českého literárního centra vycházejí s cílem informovat a nasměrovat zahraniční zájemce o českou literaturu na nejzajímavější literární počiny za dané období – na výběru titulů pro každou z ročenek se podílí řada literárních profesionálů a akademiků.

CzechLit