Echo Leipzig 2019 začalo v Mnichově 26. 3.

Český rok pokračuje v rámci seriálu Echo Leipzig 2019 v Mnichově od 26. března ihned po zakončení knižního veletrhu v Lipsku.

Zprávy

logo_ český rok

Seriál představí aktuální témata české literatury, historie, hudby a filmu. Až do 22. května bude probíhat v šesti kulturních institucích: v Českém centru, v Literaturhaus Munich, v mnichovském Středisku pro vzdělávání dospělých, v Arena Filmtheater a Muffatcafé i v Městské knihovně v Mnichově. V šesti večerech se představí vynikající čeští spisovatelé a spisovatelky: Jaroslav Rudiš, Radka Denemarková, Petr Borkovec, Jáchym Topol, Kateřina Tučková, Eda Kriseová a Tereza Semotamová, autoři knih pro děti Tomáš Končinský a Barbora Klárová. Autoři budou číst ze svých děl a hovořit o česko-německých a česko-německých vztazích.

Program ECHO LEIPZIG 2019 v Mnichově

27. březen, 7:00, Literature House Munich, Salvatorplatz 1
– Jaroslav Rudiš & Kafka Band; čtení a koncert
Jaroslav Rudiš čte ze svého nového románu Winterbergova poslední cesta; Kafka Band bude hrát z alba Amerika (2019). Koncert bude doplněn videoprojekcí VJ Clad.

29. březen, 10:30, MVHS – Gasteig, Rosenheimer Street 5
– přednáška Procházky českou literaturou se Zuzanou Jürgens

29. březen, 7:00, České Centrum, Prince Railway Street 7
– Petr Borkovec: Lido Di Dante; čtení a konverzace

1. duben, 6:30, Literature House Munich, Salvatorplatz 1
– Hommage À Milan Kundera – Blue Hour s Nielsem Beintkerem
20:000 – film Nesnesitelná lehkost bytí, USA 1988, r. Philip Kaufmann

3. dubna, 7:00, Arena Filmtheater, Hans Sachs Road 7
– film Zloději zelených koní podle románu Jiřího Hájíčka

4. dubna, 7:00, MVHS – Einstein 28, Einstein Street 28
– Radka Denemarková: Příspěvek k dějinám radosti, čtení a konverzace

10. dubna, 20:00, Literaturhaus Mnichov, Salvator Place 1
– Jáchym Topol: Citlivý člověk; čtení a diskuse

12. dubna, 10:30, MVHS – Gasteig, Rosenheimer 5
– přednáška Procházky českou literaturou se Zuzanou Jürgens

3. května, České centrum, Prinzregentenstrasse 7
– Dílna pro děti – Tomáš Končinský – Barbora Klarová

14. května, 19:30, Muffatcafé / Muffatwerk, Zellstraße 4
– Čekání na Kafku, s Martinem Beckerem, Jaroslavem Rudišem a Terezou
Semotamovou; čtení a diskuse

20. května, 19:00, Gasteig – Carl Amery-Room, Rosenheimerstraße 5
– 1989: Konec a začátek; Rok zlomu a jeho následky v DDR a Československu, panelová diskuse k 30. výročí pádu zdi

22. května, 19:00, České centrum, Prinzregentenstrasse 7
– Kateřina Tučková: Gerta; čtení a diskuse

Echo Leipzig 2019 je projektem Mittel Punkt Europa e. V. a Českého literárního centra ve spolupráci s Českým centrem v Mnichově. Dalšími partnery jsou: Adalbert Stifter Verein, Collegium Carolinum, Filmtheater Arena, Institut für slavische Philologie an der LMU München, Literaturhaus München, Muffatwerk, Münchner Stadtbibliothek, Münchner Volkshochschule und Tschechische Schule ohne Grenzen. S podporou Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Generálního konzulátu ČR v Mnichově a MZK v Brně.

CzechLit