Czechlist: diskuse o překladatelské tematice od roku 1999

Zuzka Benešová a Melvyn Clarke

2. 11. 2015

Zuzka Benešová: Byli jsme požádáni, abychom představili náš drahý Czechlist čtenářům CzechLit –  ošidný úkol, Melvyne. Můžeš jakožto zakladatel stručně popsat všem, kteří ho ještě neznají, komu a čemu Czechlist slouží?

Melvyn Clarke: Czechlist je v zásadě online veřejná diskusní skupina pro každého, kdo se zajímá o překládání z nebo do češtiny, resp. slovenštiny do nebo z angličtiny.

Z: To tedy bylo opravdu stručné. Mohl bys to trochu rozvést? Co je typickým předmětem diskusí na Czechlistu?

M: V typickém týdnu řešíme odbornou terminologii, převádění ustálených rčení, neologismů, lexémů a také výrazů a idiomů, které jsou příliš nové pro slovníky, dále probíráme dotazy na reálie i profesionální témata a také si trošku pokecáme, což vždycky promasíruje mozek při přemýšlení a bez větší námahy člověka posune od jednoho „vážného“ tématu k dalšímu. Literární překladatelé a ti, kteří se soustřeďují na společenské obory, např. na historii, sociologii, filosofii a na mediální tematiku, jsou možná trochu viditelnější, ale pomáháme si i se zkušenými kolegy překladateli z právní a komerční oblasti.

Příležitostně se objevují témata korpusové lingvistiky a CAT (počítačem podporovaného překladu),  nebo všeobecná odborná terminologie z oblasti IT. Nabídky na překlady pravidelně podávají přetížení kolegové, agentury i jednotliví klienti. Ačkoliv jsme původně začínali jako česko-anglická diskusní skupina, rádi pomáháme s dalšími jazykovými kombinacemi a přijímáme poštu v každém jazyce, kterému jsme schopni alespoň trochu porozumět (s omluvou Klingonům, jak bylo řečeno ve starých czechlistových FAQ).  Proto máme přispěvatele například z Německa, Rakouska, Polska, Francie a Islandu.

V několika posledních týdnech jsme hledali nejpřiléhavější překlad pro ošidné výrazy jako např.: výdejní místo, vlnitě kučeravé vlasy, sídlisko, slivoň bluma, čučka, garsonka, prokafrat, alcopops, speck boards, turn of the century;  vyměňovali jsme si nápady na britské, americké a české zvyklosti při udávání směru, určování, jak jsou lidé vysocí a uvádění seznamů v textu. Někteří z nás využívají nabídky na setkání při různých příležitostech – nedávno například Alex Zucker měl veřejné čtení knihy, kterou přeložil. Také jsme dostali nabídky na překládání a vyučování. Toto vše by mohlo poskytnout představu o běžném provozu na Czechlistu.

Z: Jak bys popsal členy Czechlistu? Jsou to jen překladatelé, nebo je Czechlist otevřený i ostatním zájemcům o jazyky?

M: Typické pro online diskusní skupinu je, že má velký okruh „přihlížejících“, kteří tu a tam přestanou přihlížet a poskytnou odbornou znalost, jedenkrát se na něco zeptají, jednou dvakrát se blýsknou nějakým názorem a pak zase zmizí v temnotách svého vnějšího okruhu. Pak je tu okruh příležitostných podporovatelů, kteří jako můry poletují po okrajích centra pozornosti, a nakonec tu máme naše tvrdé jádro pravidelných přispěvatelů, většinou překladatelů, kteří si vytvořili jakýsi virtuální domov a několikrát týdně radostně chatují o jazykové problematice. Czechlist má průběžně kolem 1500 členů, včetně profesionálních překladatelů, jazykových nadšenců, korektorů, editorů, majitelů agentur, spisovatelů, učitelů a dalších jazykových odborníků. Několik světově proslulých překladatelů přispívá do diskusí pravidelně. Zdá se, že učitelé a překladatelé si mají hodně co říci, takže studenti translatologie mohou sledováním našich diskusí hodně získat.

Z: Pověz nám něco o historii Czechlistu. Co tě původně přimělo s tím začít?

M: Czechlist jsem založil v roce 1999 na místě dnešních Yahoogroups – v té době už byla technologie diskusních skupin pár let dostupná. Jedna taková skupina překladatelů z celého světa (Lantra-L) se stále zvětšovala a sílila, až byla příliš velká a neovladatelná, takže překladatelé určitých jazykových kombinací se oddělovali a šli vlastními cestami. Později jsem shledal, že tyto odstředivé síly jsou součástí přirozeného životního cyklu online diskusních skupin. Jestliže se tucty  lidí snaží mluvit najednou, tak se někdo musí cítit odstrčený a když se tak cítí dost lidí se společným zájmem či přístupem k věci, tak se zvednou a jdou dál…  přejme jim hodně štěstí.  Nepochopil jsem ale, proč se nikdo nezajímal o ustavení podobné skupiny pro diskusi o české a slovenské překladatelské tematice. A tak jsem se načas proměnil v přízračnou figuru oblézající vánoční večírky překladatelských agentur, kde jsem agitoval pro naši věc. Vždyť jsme nikdy nic takového neměli. A když se mě redaktor Radia Praha zeptal, jestli je Czechlist „hnutí”, odpověděl jsem, že to není hnutí, je to veřejné náměstí. Do online diskusní skupiny lidé přicházejí a odcházejí, někdy mizí na týdny, měsíce, desetiletí, nebo trochu chatují každý den a když si chtějí zařídit soukromé aranžmá překladové práce, tak proč ne. V prvním desetiletí Czechlist prosperoval, často přicházelo 600 až 800 zpráv měsíčně od cca 400 členů z celého světa. Jak šel čas, začaly Yahoogroups ve srovnání s novými snadno a hladce ovladatelnými sociálními sítěmi ztrácet svou přitažlivost. Sociální sítě se například na rozdíl od svých předchůdců mnohem lépe dokázaly vypořádat s diakritikou. I dnes však někteří lidé mají averzi vůči Facebooku snad proto, že střelhbitá výměna zpráv může snadno přerůst až v jakýsi podmíněný reflex. Podle mého mínění stačí jen trocha úsilí a je možné vytvořit vyrovnanější a rozumnější atmosféru.

Czechlist na Yahoogroups je pro skalní přívržence stále přístupný, ale v roce 2013 se velká většina uživatelů přestěhovala na Facebook, kde je v současné době cca 1500 členů včetně příslušníků generace tak mladé, že si nemůže pamatovat diskuse na Yahoogroups, které stále probublávají v pozadí pro veterány.

Z: Jaké jsou výhody a nevýhody Facebooku pro diskusní skupiny jako je Czechlist?

M: Zdá se, že skoro každý má nějaké pochybnosti či jakési námitky proti Facebooku, ale skoro každý je na něm dnes okamžitě dosažitelný. S trochou praxe brzy překonáte etapu začátečnického chytrolínství (i když i ono má své místo, hlavně v pátek), a jste schopni využívat jeho plný potenciál pro rychlou a rozumnou odpověď na žádost o pomoc.

Ve srovnání s diskusnímu skupinami na bázi e-mailu umožňuje Facebook prakticky okamžitou výměnu zpráv s propracovanými ilustracemi.  Veřejná skupina jako Czechlist je okamžitě přístupná ostatním skupinám a jednotlivcům na Facebooku. Podobně když my obdržíme požadavek na středověkou terminologii, můžeme ho okamžitě přeposlat na facebookové skupiny genealogů a historiků. Reakce  často  přichází po několika minutách. Vedle veřejných skupin, jako je Czechlist, do nichž může nahlížet každý, Facebook umožňuje i zřízení skupin privátních. Členové Czechlistu příležitostně této možnosti využívají pro důvěrná a osobní témata. K tomu účelu máme CzechlistX pro „tajdův” záležitosti. Kdo v tomto případě rozhoduje, co je tajné? Každý člen Czechlistu a „tajdův” skupina je spravována ostřílenou editorkou a korektorkou Christi Brooks.

Z: Potřebuje Czechlist přísný dohled?

M: Do značné míry se každý kontroluje sám. Když nějaký nováček zanedbá netiketu, což je druhou přirozeností zkušených uživatelů internetu, je možné se spolehnout na to, že ho pravidelní uživatelé a členové zdvořile usměrní. Obecně řečeno administrujeme naši skupinu na bázi facebookových zásad, pokud reflektují všeobecně přijímaná lidská práva. V praxi to např. znamená, že s neomalenými rasistickými poznámkami a nepřijatelnými útoky na člověka uděláme krátký proces.

Samozřejmě, že tyto projevy bývají zřídkakdy jen černé nebo bílé, takže pokud je to možné, diskutujeme. Obyčejně útočníky nejdříve přesuneme jinam a teprve poté se s nimi bavíme, abychom si nezahrávali s ohněm a také se vyhnuli „vynášení rozsudku tribunálem sociální sítě”. Některé soukromé skupiny jsou však pěkně brutální místa, ve srovnání s nimiž je Pán much civilizovaná komunita. V žádném případě nechceme, aby se spory přenášely z takových skupin k nám.

Z: Jaké zdroje můžete překladatelům nabídnout?

M: Facebookové vyhledávací zařízení není tak výkonné, jak by mohlo být, ale máme archiv všech dosavadních užitečných vláken s diskusemi za posledních patnáct let. V současné době je lze vyhledávat na Yahoogroups a na naší webové stránce www.czechlist.cz, která zahrnuje i Czechlistblog a soupis užitečných slovníků a korpusových zdrojů.

Vedl jsem v Praze workshopy, které, jak se ukázalo, se staly zdrojem zajímavých překladatelských dotazů. Plánujeme pokračovat v stejném formátu pro překladatele a studenty z celého světa na Skypu s měsíční frekvencí.

Překladatelská práce se odehrává většinou v izolaci nikoli v kanceláři  a nemáme šanci potkávat se osobně s kolegy každý den, nabízí Czechlist a další online skupiny a fóra něco, co by to vynahradilo. Dostanete šanci nejen prodiskutovat profesionální záležitosti, ale někdy prostě potřebujete někoho, kdo by smetl vaše nápady, umožnil vám vypustit páru nebo prostě reagoval. Jakkoli je virtuální prostředí nedokonalé, myslím, že Czechlist uspěl v tom, že za ta léta zformoval smysl pro komunitu a pomohl navázat mnohé vztahy, ať profesionální nebo osobní.

Členové Czechlistu organizují společenská setlkání pro překladatele a jazykové profesionály v Praze a Brně. Nejde o nějakou zvláštní proceduru, kterýkoli člen může kdekoli zorganizovat jakékoli setkání. Když se stane, že se my spoluadministrátoři octneme někde poblíž a pivo je zadarmo, je nasnadě, že nás tam najdete.

Z: Co může přinést budoucnost?

M: Ačkoli je Czechlist jakýmsi všeobjímajícím společenstvím jak ostřílených překladatelů, tak úplných zelenáčů, myslím že čím dál tím více pociťujeme vliv takových „ezoterických” sfér, jakými jsou translatologie, literární studia, stylistika, analýza diskursu apod. Nejde však o únik akademické elity do slonovinové věže, ale o ryze praktický přístup k naší tematice, kterému by mohl porozumět, případně ho komentovat i poučený laik. Tento trend už byl nastolen a bude pokračovat…

 

Czechlist:

https://facebook.com/groups/188751454462/

Czechlist – spoluadministrátoři:

Melvyn Clarke zehrovak@gmail.com
Zuzka Benešová zuzka.benesova@centrum.cz
Zlata Heller zlata.heller@blueyonder.co.uk

Czechlist X:

Christi Brooks christibrookspdx@gmail.com

 
[ ]
 

Melvyn Clarke je absolventem Školy slovanských a východoevropských studií na londýnské univerzitě (UCL), kde tři roky studoval český a slovenský jazyk a literaturu pod vedením Davida Shorta, Roberta Pynsenta a Karla Brušáka; a rovněž středoevropskou historii. Od doby, co se v roce 1990 přistěhoval do Prahy, přeložil širokou škálu českých a slovenských textů, zahrnujících beletrii, právnickou, komerční, marketingovou, žurnalistickou, reklamní a turistickou literaturu. Od r. 1999 provozuje a moderuje velmi aktivní online překladatelské diskuzní fórum Czechlist.

Zuzka Benešová studovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a potom začala překládat do češtiny smlouvy a jiné právní texty. V současnosti pracuje na získání diplomu z anglického a evropského práva. Když zrovna nepročítá judikáty anglického práva, nepeče nebo neháčkuje, pomáhá Melvynovi dohlížet na Czechlist.