Hus v Polsku

České centrum Varšava se připravuje na Rok Jana Husa.

Pozvánky, Zprávy

Snímek obrazovky pořízený 2015-06-30 09:35:07

České centrum ve Varšavě v čele s Petrem Janyškou považuje za důležité využít kulatého výročí a ukázat postavu Jana Husa ve většinově katolickém Polsku, kde je téměř neznámá, či považovaná za kacíře: „Husova postava nám umožní vyvolat na nejrůznějších místech zájem o české dějiny.  Skutečnost, že polský papež Jan Pavel II poprvé vyjádřil za církev politování nad smrtí Jana Husa, je v tomto kontextu zvlášť důležitá,“ tvrdí Janyška.

České centrum vyrábí výstavu v polské verzi, kterou následně chce rok až dva ukazovat po celé zemi. Výstavu nabídli řadě institucí; první zájemci jsou z Varšavy, Krakowa, Katowic, Gdaňsku a Wroclawi. Výstava bude vytištěna v kvalitní  úpravě, která umožní i plenérovou instalaci. Součástí budou panely na téma Jan Hus a Polsko.

České centrum zároveň organizuje spolu s Polskou akademií věd v jejich sídle na den upálení 6. 7. seminář za účasti historiků a teologů, katolíka i kalvinisty. Obdobný seminář by rádi organizovali i v jiných městech.

Foto ze semináře 1

Foto ze semináře 1

Foto 2

Foto 2

CzechLit