Petr Čornej

Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka

 Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka
Paseka, 2019, 856 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Biografie
ISBN: 9788074329906
Ocenění
 2020 Magnesia Litera – Kniha roku
Goodreads hodnocení
94% (Hodnotilo 71 uživatelů)

Monumentální nový životopis nejslavnějšího českého husitského vojevůdce Jana Źižky z Trocnova

Uznávaný historik Petr Čornej napsal převratnou biografii jedné z emblematických postav české historie. Kniha vychází u příležitosti 600. výročí vypuknutí husitské revoluce a završuje autorův celoživotní odborný zájem o husitství. Žižkova biografie představuje nepřemoženého hejtmana netradičně: na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. Poukazuje na jeho strategické a velitelské dovednosti i flexibilitu a oddanost jeho bojovníků. V několika tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci v husitské Praze, osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, dějepisectví 15. a 16. století i reflexi husitství v moderní české společnosti.

 

Z recenzí:

“Velká Žižkova biografie má 856 stran a doprovází ji na 180 obrázků. Nepřemožený válečník v ní vystupuje jako odvážný, statečný, impulzivní a hluboce věřící polní velitel, jehož rozporuplné skutky motivovala upřímná oddanost husitskému pojetí božího zákona i touha odčinit osobní poklesky.”

—Proti šedi

 

O autorovi:

Petr Čornej (1951) je významný český historik. Zaměřuje se na dějiny pozdního středověku, zejména na husitství, dějiny historiografie a výzkum dějinné paměti. Před rokem 1989 pracoval v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, poté přednášel na Filozofické fakultě UK, vedl katedru dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě UK, učil na Literární akademii a od roku 2013 působí v Akademii věd ČR. Je autorem či spoluautorem mnoha knih, včetně dvou dílů Velkých dějin zemí Koruny české.

Jazyk: Čeština
Místo: Praha
Nakladatelství: Paseka
Rok: 2019
Počet stran: 856
Žánr: Biografie
Ocenění
 2020 Magnesia Litera – Kniha roku