Petr Hruška

Nikde není řečeno

Nikde není řečeno
Host, 2018, 96 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788075776204
Kontakty
E: lijavec@volny.cz

Básnická sbírka, v níž se existenciální obrazy lidí dneška mísí s poselstvími z dávných věků.

Nepokojná, fragmentární sbírka členěná do pěti oddílů je obrazem neklidnosti, nedokončenosti a torzovitosti zmateného a ztraceného světa. V jejím čele stojí stejnojmenná sedmidílná báseň vyplněná troskami promluv, oznámení, výzev. Kompozice sbírky je založena na opakování motivu odnášení, odkládání a zvedání předmětů i na motivech všednodenního snažení – bolestivého a namáhavého poponášení sebe sama – pro Hruškovu poetiku tak příznačných. Překvapivý je ale v nové Hruškově básnické sbírce nový motiv: aluze obtížně srozumitelných fragmentů dávných hliněných tabulek ve včleněném cyklu devíti básní s názvem Hliněná tabulka. Pasáže z nich, které chybějí, jsou zničené, porušené, nečitelné, mezerovité, nedokončené, poškozené… Ještě že domýšlet si příběhy je lidský sedmý smysl, ještě že neúplnost je sladká.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno, Czech Republic
Nakladatelství: Host
Rok: 2018
Počet stran: 96
Žánr: Poezie