Jonáš Zbořil

Nová divočina

Nová divočina
Host, 2020, 84 str.
Jazyk: Čeština
Žánr: Poezie
ISBN: 9788027502066
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Goodreads hodnocení
83.4% (Hodnotilo 54 uživatelů)

Varovná sbírka nesoucí se na originální vlně environmentálního žalu a přírodní angažovanosti.

V prokomponované básnické sbírce inspirované „environmentálním žalem“ či spíše právoplatnými obavami o budoucnost planety a lidstva autor využívá termínu „nová divočina“, aby vybudoval nový básnický prostor – představu o světě „po nás“. Spojuje při tom pátrání vědecké, internetové i básnické do jednoho celku ve zcela novém gestu, jímž se sbírka přidružuje k novému proudu takzvané environmentální poezie. Člověk je postaven na roven zeleni i rybenkám a čas a prostor jsou kategorie, s nimiž lze zacházet velmi volně.

 

Z recenzí:

“Jonáš Zbořil termín „Nová divočina“ zdvihá z původních souvislostí a klene s jeho pomocí osobité básnické gesto, působivý obraz současného lidství. Bude vůbec v nové divočině místo pro člověka?”

Právo

 

“Ačkoli se Zbořil inspiruje vědeckými fakty a objevy, nelze jeho sbírku redukovat na básnicky zpracovanou vědeckou diagnózu současnosti či předpověď budoucna. Vědeckost tu slouží jako východisko k budování uměleckého časoprostoru, který se řídí především neotřelou představivostí a notnou dávkou básnické nadsázky.”

iLiteratura


O autorovi:

Jonáš Zbořil (1988) vystudoval angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je moderátorem Radia Wave, stanice Českého rozhlasu. Kromě psaní se věnuje hudbě, hraje s kapelami Sundays on Clarendon Road a Steakhouse Orchestra. V roce 2013 debutoval sbírkou básní Podolí a v roce 2020 vydal druhotinu Nová divočina.

Jazyk: Čeština
Místo: Brno
Nakladatelství: Host
Rok: 2020
Počet stran: 84
Žánr: Poezie