Milan Děžinský

Obcházení ostrova

Obcházení ostrova
Jazyk: Čeština
Místo: Brno, Czech Republic
Nakladatelství: Host
Rok: 2017
Počet stran: 64
Žánr: Poezie
ISBN: 9788075770943
Autorská práva v zahraničí
Dana Blatná Literární agentura
W: http://www.dbagency.cz
E: blatna@dbagency.cz
Goodreads hodnocení
95%

Poslední, vrcholná část volné básnické trilogie, tematizující osamělost domova.

Poslední část volné básnické trilogie, šestá sbírka básní Milana Děžinského Obcházení ostrova, potvrzuje přední postavení tohoto autora mladší básnické generace v kontextu současné české poezie. Ve sbírce sdružující básně z let 2011 až 2016 autor setrvává na svém výsostném poli: z nenápadných, prostých spouštěcích momentů tvoří silné, zralé básně, „štíty proti prázdnotě“. Expresivita těchto básní není přímočará, o to je ale působivější. Ústřední obraz ostrova k obydlení a zdomácnění prochází celou knihou.

Z recenzí

„Nezůstává se tu ale jen u privátních nostalgií, do soukromého světa kmitne v závěru knížky také fosforový záblesk syrské války a zahlédneme i nafukovací čluny s uprchlíky v reflexních vestách. […] Nenápadnou civilností a křehkou kresbou slov nezaujme Děžinský na první čtení, až při repete se dostává pod kůži.“

—Petr Bílek, Literární noviny

„[…] jde o existenciální výpověď v civilním hávu, nesetkáme se zde ani tolik s expresí, ale s umírněnou výpovědí. Každodenní realita, rutinní práce, točení se v kruhu, ale zároveň odstup ke smíchu a občasné radosti, tím vším je tato básnická sbírka.“

Týden

Jazyk: Čeština
Místo: Brno, Czech Republic
Nakladatelství: Host
Rok: 2017
Počet stran: 64
Žánr: Poezie