KNIHEX 06

se uskuteční 19. června na pražském ostrově Štvanice.

Zprávy

Knihex06

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v přátelské letní atmosféře pod širým nebem u řeky.

Knižní jarmark si klade za cíl zvýšit povědomí o malých a menších nakladatelích a jejich produkci, umožňuje menším nakladatelům sejít se a představit veřejnosti.

Nakladatelé a autoři se jarmarku aktivně účastní, například autorským čtením či křty nových knih a rozhovory s návštěvníky.

Vedle stánků zhruba 60 nakladatelů, je připravený i doprovodný program – knihvazačské a filmové dílny, workshopy, dětská představení.

Díky této akci je veřejnosti blíže představena kvalitní tvorba menších nakladatelství.

Vstup zdarma, akci lze sledovat na facebookových stránkách www.facebook.com/Knihex/

CzechLit