Koláže z Kolářova Týdeníku 1968

Jiří Kolář a Pražské jaro v Mnichově i v Praze

Zprávy

kolar vystava

Mnichovská přednáška historičky umění z Germanisches Nationalmuseum v Norimberku Daniely Uher se zabývá kolážemi z Týdeníku 1968 Jiřího Koláře z roku 1968, roku Pražského jara, jež Týdeník mapuje. Přednáška se koná 9. 7. v 19:00 hodin. Pořádá České centrum Mnichov.

V Praze probíhá v Národní galerii rozsáhlá Kolářova výstava s názvem Jiří Kolář. Úšklebek století do 2. září, při příležitosti 50. výročí sovětské okupace Československa v srpnu 1968. Soubor 66 koláží doprovází řada méně známých Kolářových prací. Výstava v paláci Kinských představí návštěvníkům více než 220 Kolářových prací z pozůstalosti, tuzemských i zahraničních sbírek včetně norimberského Neues Museum, odkud byl zapůjčen i Týdeník 1968. Ten patří k jednomu z nejdůležitějších děl, zabývajících se Pražským jarem. K výstavě vydává Národní galerie stejnojmennou publikaci, vybavenou kompletním anglickým překladem a soupisem vystavených prací v úpravě grafického studia 2018designers.

Cyklus každotýdenních koláží sestává ze šedesáti šesti samostatně existujících a prezentovaných stran. Mnohé se skládají z několika vrstev svědčících o síle událostí v daném týdnu či konkrétním dni,“ sdělila kurátorka pražské výstavy Milena Kalinovská.

Více k „osmičkovým“ akcím na: www.spolecnestoleti.cz.

Daniela Uher je historička umění působící v Germánském národním muzeu v Norimberku. Je členkou Fóra pro židovskou historii a kulturu. Zabývá se tématy, jako jsou lidská práva, historie, umění a kultura se zvláštním zaměřením na východní Evropu.

CzechLit