Konference „Perspektivy a hranice kognitivní naratologie“

22.– 24. října 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR.

Pozvánky, Zprávy

knihy2

Kognitivní naratologie významně přispěla k porozumění tomu, co je vyprávění a jakou roli hraje v lidském životě, jak vytváříme a vnímáme narativní světy, ale také například jak myslí fikční postavy. Kromě toho se pokusila odpovědět na řadu dalších problémů souvisejících s užíváním jazyka, vyprávění, paměti a s procesy myšlení a poznání. Cílem konference je ověřit analytický potenciál této metodologie na vybraných tématech zkoumaných předními českými a německými teoretiky.

Konference se koná u příležitosti 25. výročí partnerství měst Prahy a Hamburku, i oslav téměř patnáctileté spolupráce mezi vědeckými skupinami zabývajícími se naratologií v obou těchto městech − Ústavem pro českou literaturu, AV ČR, v. v. i. a Interdisciplinary Center for Narratology, Universität Hamburk.

Více o akci zde: http://www.ucl.cas.cz/cs/aktuality/2047-konference-perspektivy-a-hranice-kognitivni-naratologie

CzechLit