Korespondence Bedřicha Smetany

První díl bude uveden ve Vídni.

Zprávy

BS_koresp_obalka

Vůbec první vydání korespondence Bedřicha Smetany bude při příležitosti 200. výročí narození slavného hudebního skladatele v roce 2024 postupně vydána díky spolupráci Národního muzea v Praze a Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. První díl souborného kritického vydání korespondence, z let z let 1840-1862, představí 13. 6. ve Vídni editoři Milan Pospíšil a Jiří K. Kroupa (třetí editorkou prvního dílu je ještě Olga Mojžíšová). Budou prezentovány čtené i hudební ukázky z díla Bedřicha Smetany. Akce se koná v 18 hodin.

Vydání knižní edice Korespondence Bedřicha Smetany přinese s podrobnými komentáři v chronologickém sledu a v původních jazycích veškerou známou skladatelovu korespondenci odeslanou i přijatou. Vydání je rozvrženo do pěti dílů, šestý svazek budou tvořit rejstříky.

CzechLit