Kuvajtská Národní rada pro kulturu, umění a literaturu nabízí spolupráci

Program zahrnuje úhradu nákladů na překlad do arabštiny a nákladů na tisk 10 tis. výtisků.

Příležitosti

kuvajt

Generální ředitel Národní rady pro kulturu, umění a literaturu Státu Kuvajt Ali Hussain Al-Youhou představil na setkání se zástupci Velvyslanectví České republiky možné oblasti spolupráce.

Z oblasti literatury jde především o program Národní rady na vydávání děl ze světové literatury. Program zahrnuje úhradu nákladů na překlad do arabštiny a nákladů na tisk 10 tis. výtisků. Knihy jsou poté distribuovány do řady arabsky mluvících zemí a prodávají se za symbolickou cenu 1 US dolaru za výtisk (výrobní náklady činí prý cca 4 US dolary).Ali Hussain Al-Youhou zdůraznil, že v rámci programu zatím nebyla přeložena žádná česká kniha a vyzval českou stranu k předložení návrhů.

Další nabídkou, která ze strany Kuvajťanů zazněla, je možnost podpořit překlad, výzkum či restauraci starých listin či knih v arabštině, které se případně nacházejí v českých archivech, knihovnách, muzeích, depozitářích a podobně.

Návrhy přijímáme i v CzechLitu.

CzechLit