Žluté oči vedou domů
Markéta Pilátová
Překl. Michael Stavarič
Aaronův skok
Magdaléna Platzová
Překl. Kathrin Janka
Stanice Tajga
Petra Hůlová
Překl. Michael Stavarič
O rodičích a dětech
Emil Hakl
Překl. Mirko Kraetsch
To byl můj život??
Pavel Kohout
Překl. Marcela Euler, Silke Klein, Aleš Puda
Lord Mord
Miloš Urban
Překl. Mirko Kraetsch
Chladnou zemí
Jáchym Topol
Překl. Eva Profousová
Brněnské povídky
Jiří Kratochvil
Překl. Johanna Posset
Grandhotel
Jaroslav Rudiš
Překl. Eva Profousová
Příhodná chvíle, 1855
Patrik Ouředník
Překl. Michael Stavarič
Za trest a za odměnu
Anna Zonová
Překl. Christa Rothmeier
Tanec trosečníků
Iva Procházková
Opšlstisova nadace
Stanislav Komárek
Překl. Sophia Marzolff
Europeana: Stručné dějiny dvacátého věku
Patrik Ouředník
Překl. Michael Stavarič