Krakatit
Karel Čapek
Překl. Angela Alessandri | Italština
Zvuk slunečních hodin
Hana Andronikova
Překl. Suzana Kos | Chorvatština
Jezero
Bianca Bellová
Překl. Kristina Karvelytė | Litevština
Mona
Bianca Bellová
Překl. Laura Angeloni | Italština
S Baťou v džungli
Markéta Pilátová
Překl. Alessandro De Vito | Italština
Perlička na dně
Bohumil Hrabal
Překl. Laura Angeloni | Italština
Citlivý člověk
Jáchym Topol
Překl. Laura Angeloni | Italština
Šíleně smutné povídky
Tereza Boučková
Překl. Ildikó Forgács | Maďarština
Drak nikdy nespí
Jiří Grus, Vojtěch Mašek, Džian Baban
Překl. Benoît Meunier | Francouzština
Hořký svět
Josef Škvorecký
Překl. Andrzej S. Jagodziňski, Jan Stachowski | Polština
Sbohem a šáteček
Vitězslav Nezval
Překl. Roman Kostovski | Angličtina
Probudím se na Šibuji
Anna Cima
Překl. Anna Laura Kolláth | Maďarština
Dějiny nitě
Adam Borzič
Překl. Martina Lisa | Němčina
Jezero
Bianca Bellová
Překl. Peter Bugge | Dánština
Láska v době globálních klimatických změn
Josef Pánek
Překl. Benoît Meunier | Francouzština
Láska v době globálních klimatických změn
Josef Pánek
Překl. Doris Kouba | Němčina
Grandhotel
Jaroslav Rudiš
Překl. Yvonne Raymann | Italština
Korvína čili Kniha o havranech
Petr Rákos
Překl. Olga Czernikow | Polština