Letní a podzimní rezidence Českého literárního centra

Třicet jedna rezidenčních pobytů v ČR i zahraničí

Zprávy

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovský klášter. Foto: Kateřina Ostradecká

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny (MZK), od června do listopadu letošního roku organizuje a finančně podpoří celkem třicet jedna rezidenčních pobytů. Jedná se o tvůrčí pobyty v České republice, Velké Británii, Německu, Rakousku, Portugalsku a Alžírsku.

 

Česká republika

Ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara České literární centrum poskytuje i letos v létě a na podzim rezidenční byt v Praze zahraničním hostům. V červnu do Prahy zavítala překladatelka slovenského původu Julia Sherwood z Velké Británie, která zde dokončovala překlad komiksu Vojtěcha Maška Sestry Dietlovy. Ten má ve Velké Británii vyjít letos. V červenci jsme přivítali překladatelku z USA Deborah Garfinkle, která v úzké spolupráci s autorkou pracovala na překladu povídkové sbírky Sylvy Fischerové Tisíce plošin. Srpnová rezidentka z Německa Hana Hadas překládala román Hany Lehečkové Svatá hlava. Španělský bohemista Héctor F. Santiago Pérez pracoval na překladech básní do antologie české queer poezie, kterou během své rezidence v březnu začal připravovat nakladatel Ángelo Néstore.

Julia Sherwood účinkovala spolu s manželem Peterem v debatě o překládání v tandemu na veletrhu Svět knihy 2022.

Julia Sherwood účinkovala s manželem Peterem v debatě o překládání v tandemu na veletrhu Svět knihy 2022.

V září očekáváme rumunského překladatele Sorina Paligu, jenž bude pracovat na 4. svazku edice poezie Vladimíra Holana. Na podzim přijede také Uroš Nikolić ze Srbska. Tento mladý překladatel je mimo jiné účastníkem mezinárodního projektu CELA, do nějž je zapojeno i ČLC. V rámci projektu přeložil do srbštiny nové texty Anny Beaty Háblové, Lucie Faulerové a Ondřeje Macla. Jeho překlady i jejich originální předlohy si můžete přečíst na webu projektu. Polská překladatelka Olga Czernikow plánuje využít rezidenční pobyt k dokončení překladu rozsáhlého románu Radky Denemarkové Hodiny z olova. Ukrajinská bohemistka Oksana Palij se bude věnovat výzkumu současné české prózy a přípravě učebnice dějin české literatury po roce 1989 pro studenty katedry slovanské filologie Ševčenkovy univerzity v Kyjevě, kde působí jako pedagožka.

V Brně bude v září tvořit běloruská dramatička, básnířka a prozaička Diana Balyko, která rezidenci získala díky otevřené výzvě pro běloruské autory. Tento program je výsledkem spolupráce ČLC/MZK s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně.

Českým autorům a autorkám ČLC nadále ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov zprostředkovává rezidenční tvůrčí pobyty v Literárním domku v Broumově. Na svých nových projektech tu v létě pracovali prozaik Eugen Liška, scenárista, dramaturg a autor komiksů a knih pro děti Tomáš Končinský a spisovatelka a hudebnice Hana Lundiaková. V rámci letošního zaměření na překlad připravilo ČLC i jednu novinku, a sice letní rezidenční pobyty v Klášteře Broumov pro překladatele žijící v ČR. Elena Buixaderas tak v Literárním domku překládala do španělštiny fragmenty z románu Jiřího Kratochvila Liška v dámu, Daniela Mrázová z norštiny knihu sociálního pracovníka Oleho Martina Holteho Bůh na ulici, Blanka Stárková ze španělštiny román nikaragujského prozaika a politika Sergia Ramíreze Tongolele neumí tančit, Lukáš Jiřička text Sebeobrana polského dramatika a režiséra Helmuta Kajzara, Petra Diestlerová nový román současné americké autorky Hanyi Yanagihary a Jitka Hanušová chystala antologii současné finské poezie.

Podzimní rezidence v Broumově jsou ve znamení již tradiční spolupráce s Vratislavským literárním domem, a v Literárním domku tak souběžně pobývají čeští a polští autoři a autorky. Za českou stranu pobytu v Broumově využije básnířka, prozaička a filoložka Sylva Fischerová, která zde bude v září pracovat na rukopisu knihy Jak se půlí vesmír. Hanácké a sudetské povídky. Své básnické tvorbě se bude v říjnu v Broumově věnovat Elsa Aids a Ondřej Nezbeda plánuje v listopadu dokončit rozpracovaný povídkový soubor. ČLC nabízí rezidenční pobyt v Broumově také laureátovi ceny Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež. Letošní laureát Bogdan Trojak, který Literu získal za knihu Safíroví ledňáčci a Glutaman, absolvuje svůj tvůrčí rezidenční pobyt v listopadu.

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané. Foto: Jitka Erbenová

Památník Adalberta Stiftera v jeho rodném domě v Horní Plané. Foto: Jitka Erbenová

Již druhým rokem nabízí České literární centrum ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a za podpory Bavorské státní kanceláře jednomu českému a jednomu německému autorovi rezidenční pobyt v Horní Plané. Ten za českou stranu získal prozaik Jan Němec se svým projektem monografie o Albertu Camusovi. Pracovat bude také na experimentální novele, kterou připravuje se spisovatelkou Janou Šrámkovou. V Horní Plané se setká s německou básnířkou Sophiou Klink.

 

Velká Británie

Již čtvrtým rokem pokračuje rezidenční výměna mezi ČLC a britským festivalem komiksu Lakes. Zatímco v létě pobýval v Praze čtyři týdny britský komiksový tvůrce japonského původu Fumio Obata, na podzim stráví měsíc v anglickém Bowness-on-Windermere český výtvarník Václav Šlajch, který zároveň vystoupí na letošním festivalovém ročníku.

Fumio Obata během pražského pobytu začal pracovat na komiksu o Franzi Kafkovi.

Fumio Obata během pražského pobytu začal pracovat na komiksu o Franzi Kafkovi.

 

Německo

Moravská zemská knihovna zajistí ve spolupráci s Referátem mezinárodní spolupráce města Lipska na přelomu září a října měsíční rezidenční pobyt v Lipsku pro Martina Reinera. Do Brna přijede lipská básnířka a performerka Ulrike Feibig. Ve spolupráci s Uměleckými domy Worpswede, literárním festivalem globale°, Virtuálním literárním domem Brémy a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti realizuje ČLC pravidelně reciproční rezidence pro jednoho českého a jednoho německého autora. V červnu pobýval v Praze německý spisovatel s ukrajinskými kořeny Dmitrij Kapitelman, který v září vystoupí na Sjezdu spisovatelů v Praze (více o Sjezdu ZDE). V listopadu stráví Marek Šindelka měsíc v umělecké kolonii ve Worpswede.

 

Rakousko

Úspěšným žadatelem o rezidenční pobyt v Kremži se stal Radek Malý. Na rezidenční pobyt do Brna přijede ve stejném termínu rakouský spisovatel Stefan Soder. Reciproční rezidenční pobyt zaštiťuje ČLC ve spolupráci s Nezávislým literárním domem Dolní Rakousko.

 

Portugalsko

Každý rok získává od ČLC rezidenční pobyt v zahraničí i výherce Ceny Jiřího Ortena. Letošní laureát Vojtěch Vacek si vybral měsíční pobyt v portugalském městečku Óbidos, kde bude pracovat na novele s pracovním názvem Život Tukumanův.

 

Alžírsko

Méně tradiční akcí je rezidenční pobyt Štěpána Kučery v hlavním městě Alžírska ve spolupráci s tamním zastupitelským úřadem a nakladatelstvím Frantz Fanon. Autorův román Největší lekce dona Quijota se v Alžíru částečně odehrává a jeho francouzské vydání v alžírském nakladatelství se připravuje. ČLC se také letos poprvé spolu s Velvyslanectvím ČR v Alžíru podílelo na českém stánku na zdejším knižním veletrhu SILA.

 

CzechLit